Straffen for hashkørsel er blevet mildere

Straffen for hashkørsel er blevet mildere

By Rasmus on January 15, 2019 in THC Olie

CBD Oil fra Nordic Oil!

Blev du taget med hash i blodet førhen, var det underordnet, hvor høj procenten var – konsekvensen var altid den samme = et mistet kørekort. Men det koster dig ikke nødvendigvis kortet længere, hvis man blot bliver taget med en lille del hash (THC) i blodet. Folketinget har nemlig indført en ny bagatelgrænse, der gør det billigere for bilister at køre med en vis procentdel THC i blodet.

Det gamle system er blevet taget under kærlig hånd

Der var enighed blandt politikerne om, at det gamle system var forældet. Og resultatet er, at det bliver lempeligere for bilister, der bliver taget med en lille del hash i blodet. Det betyder, at du ikke partout får frataget dit kørekort, selvom dette dog stadig er en mulighed.

Den nye aftale indeholder fire niveauer, hvor koncentrationen af THC i blodet er det, der afgør straffens størrelse. Sådan skriver DR i en artikel fra 2016. Det betyder altså, at der nu kun straffes, hvis bilisten er så påvirket, at han eller hun er til fare for trafikken.

Få et overblik over de nye regler

Straffen for at køre med THC i blodet varierer efter, i hvor stor grad man er påvirket. Det betyder, at man ved at køre med hash i blodet kan risikere alt fra et klip i kørekortet til ubetinget frakendelse af kørekortet. Herunder kan du den nye inddeling, der trådte i kraft fra d. 15. december 2017.

  • Bliver bilisten taget med et THC-indhold pr. liter blod svarende til en promille på 0,2, er der ingen straf
  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,2 – 0,5, resulterer dette i en bøde på en halv nettomånedsløn samt et klip i kørekortet
  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,5 – 1,2, vil bilisten få en bøde svarende til én nettomånedsløn samt betinget frakendelse af kørekortet i mindst 3 år
  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 1,2, resulterer dette i tre års ubetinget frakendelse af kørekortet samt én nettomånedsløn i bøde.

Førhen har der været mange sager med folk, der er blevet taget flere dage hvis ikke flere uger efter, de har indtaget hash. Men fordi der førhen var en nultolerance, betød selv den mindste procentdel, helt ned til 0,001 milligram THC per liter blod en frakendelse af kørekortet samt en bøde svarende til en nettomånedsløn. Dette har været et større problem, da THC kan spores i blodet på til tre uger efter – og altså lang tid efter, at rusen har aftaget.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *