Flere og flere læger åbner op for medicinsk cannabis – en af de første var Bent

By Rasmus on January 15, 2019 in Medicinsk Cannabis

Bent Damgaard var en af de første læger, der var meget åben om, at han udskrev medicinsk cannabis til sine patienter. Derfor dukkede Bent også op i medierne en hel del gange, da forsøgsordningen sidste år i januar startede.

Derfor var Bent positiv over for at udskrive medicinsk cannabis

For Bent var det et naturligt valg at være åben over for medicinsk cannabis. For Bent turde godt, når produktet var fremstillet på et apotek. Samtidig oplevede han, at ingen af hans patienter oplevede bivirkninger af nogen betydning – og i følge patienterne selv var det rene succeshistorier.

Men det er ingen hemmelighed, at Bent mødte stor modstand, for mange læger var og er stadig rent principielt imod medicinsk cannabis. Bent udtalte blandt andet, at det er synd, at læger lægger armene over kors og bare siger, at de ikke vil være med.

Bent begyndte at tilbyde medicinsk cannabis, da han havde været til en konference i udlandet, og hans motto er: Mennesker først. Så hvis en given patient ikke får den hjælp, som personen har brug for fra traditionel medicin – så bør denne have muligheden for at prøve medicinsk cannabis.

Men Bent røg ind i et uvejr, som betød, at han gik fra sin praksis før tid

Nu er Bent en del af en privat klinik, som tilbyder medicinsk cannabis

Efter en mediestorm valgte Bent Damgaard at stoppe med at tilbyde medicinsk cannabis, fordi han, efter egne ord, ville beskytte sin praksis. Fordi Bent var bange for at blive overrendt af patienter, valgte han derfor at stoppe med at tilbyde medicinsk cannabis.

Men drømmen om at kunne tilbyde medicinsk cannabis lever stadig, og i dag er Bent en del af Clinic Horsted, som er en privat klinik, der tilbyder medicinsk cannabis til deres patienter.

Sådan ser fremtiden ud i følge Bent

Bent Damgaard mener ikke, at det nytter noget, at lægerne stiller sig på tværs af den nye ordning, fordi der ikke bliver lyttet til patienternes behov. For ham bør borgernes ve og vel være den største prioritet, og her nytter det ikke at skorte på noget, fordi man har faste principper.

Bent mener derfor, at hele kontroversen kunne være undgået, hvis man i stedet valgte at kategorisere nogle produkter inden for medicinsk cannabis som naturmedicin, hvor man kunne det lovligt uden om lægerne. Selvfølgelig i regulerede pakker med mildere doser.

Og her havde Bent nok fat i den lange ende, for eftersom du i dag lovligt kan købe CBD-olier (et udtræk af cannabisplanten) på nettet hos blandt andre Nordic Oil uden om lægerne, er det nok kun et spørgsmål om tid, før det ender i håndkøb på apoteker eller i helseforretninger som et kosttilskud.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Medicinsk cannabis er ikke sådan at få fat i – er alternativet en privatklinik?

By Rasmus on January 15, 2019 in Medicinsk Cannabis

Selvom flere og flere læger begynder at udskrive recepter på medicinsk cannabis, er det langt fra det hele billede. For ud af cirka 24.000 praktiserende læger er det under 200 af dem, der ordinerer medicinsk cannabis.

Sidste år i februar åbnede således en privat klinik, Smerteklinikken, der ikke er bange for at behandle patienter med medicinsk cannabis. Men er det den optimale løsning?

Fakta om Smerteklinikkerne

For det første er Smerteklinikken placeret i København, hvilket kan udelukke resten af landet. Med mindre man mener, at det er køreturen værd, hvilket det uden tvivl vil være for mange patienter.

Dernæst er Smerteklinikken privat, og det betyder, at alle former for konsultationer betales af patienten selv. Første konsultation hos en sygeplejerske koster 450 kroner, mens et hjemmebesøg koster 2995 kroner. Sådan skriver EkstraBladet. Det kan derfor hurtigt gå hen at blive en dyr fornøjelse, hvis man ønsker adgang til medicinsk cannabis.

Planen var i starten af 2018, at Smerteklinikkerne skulle udvide og åbne flere klinikker landet over, men modsat navnet er det anno start 2019 ikke blevet nogen realitet.

Klinikken bestod fra åbningen af fire speciallæger, som på nuværende tidspunkt er skrumpet til tre.

Hvad gør man, hvis man ikke har råd til eller mulighed for at tage på privathospital?

Det er ikke alle patienter, som vil have råd til eller mulighed for at tage på et privathospital som eksempelvis Smerteklinikkerne. Og her opstår problemet så. For hos almindelige praktiserende læger, er der ikke nogen pligt til at ordinere medicinsk cannabis. Et af rådene fra Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby er at søge anden læge, men det kan være svært at vide, hvem der er for medicinsk cannabis, og hvem der er imod.

En helt tredje løsning er at købe CBD-olie på nettet. CBD-olie er på samme måde som medicinsk cannabis lavet på et ekstrakt fra cannabisplanten, og selvom det ikke er identisk med lægemidlerne, som findes i forsøgsordningen, er det alligevel en løsning, som mange tyr til. Du kan købe CBD-olie hos Nordic Oil.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Din læge har ikke pligt til at udskrive medicinsk cannabis – men hvad gør man, hvis man får et nej?

By Rasmus on January 15, 2019 in Medicinsk Cannabis

Som overskriften her allerede nævner, så har din læge ikke nogen pligt til at ordinere medicinsk cannabis. Så selvom det med forsøgsordningen er muligt for patienter at få udskrevet en række medikamenter baseret på cannabis, er det ikke en selvfølge, at din læge vil udskrive det.

Ikke alle læger støtter op om forsøgsordningen

Flere og flere læger melder sig på banen og udskriver medicinsk cannabis til deres patienter, men det er langt fra reglen blandt alle læger. Dertil kan det eksempelvis nævnes, at det mestendels er læger i hovedstadsområdet, der vil udskrive medicinsk cannabis, mens det går lidt mere trægt med at underskrive recepterne i andre dele af landet.

Hvad er forsøgsordningen?

Forsøgsordningen er et fireårigt forsøg med medicinsk cannabis, som gør det muligt at en række patienter at få udskrevet en række cannabisprodukter, som ikke førhen var tilgængelige. Du kan læse mere om forsøgsordningen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Flere patientforeninger beretter om patienter, der bliver afvist af deres læge, når de efterspørger medicinsk cannabis. Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby opfordrer derfor landets læger til at hjælpe patienterne ved så at henvise dem til en læge, som gerne vil.

Dette er en mulighed, fordi vi i Danmark har frit lægevalg. Så hvis en læge ikke vil sætte sig ind i det nye område, har man mulighed for at gå til en anden læge.

Det kan nemlig hurtigt blive problematisk for patienter at finde en læge, som gerne vil udskrive medicinsk cannabis, da der ikke er nogen oversigt over, hvilke læger der gør – og hvilke der af princip ikke gør.

Læger nægter at udskrive cannabis af princip

Flere læger nægter at udskrive medicinsk cannabis af rent princip, og det kan for den enkelte patient være et meget uoverskueligt og frustrerende benspænd. For hvad gør man så? Rådet fra Sundhedsministeren er, at man må forsøge sig hos en anden læge. En anden mulighed er at købe CBD-olie online. Olien indeholder en meget lille mængde THC, som derfor holder sig under det tilladte. Køber man olien fra en forhandler, som er bosat i udlandet, er det derfor fuldt lovligt. Du kan købe CBD-online hos blandt andre den danske forhandler Nordic Oil.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Medicinsk cannabis med sprøjtegift kan blive en realitet

By Rasmus on January 15, 2019 in Medicinsk Cannabis

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft i januar 2018. Det betyder, at der er større efterspørgsel på cannabis til fremstilling af medicinsk cannabis. I dag er en række producenter blevet godkendt til dyrkning af cannabis til medicinsk brug blevet godkendt, men nu vil regeringen tillade rester af sprøjtegift i de medicinske produkter. Indtil videre er det kun et udkast til et lovforslag, men dette kan meget vel blive en realitet.

Men hvordan er det lige, at medicin og sprøjtegift harmonerer?

Pesticider i medicin kan blive problematisk

Det nye lovforslag lægger op til, at den cannabis, der importeres til Danmark og pakkes til medicin, gerne må være dyrket med brug af pesticider, og det kan blive problematisk. Målet med at tillade pesticider er, at produktionen går hurtigere, således at man herhjemme kan følge med den efterspørgsel, der er.

Fakta om pesticider:

  • Pesticider kaldes også for sprøjtemidler eller sprøjtegift
  • Pesticider er en samlet betegnelse for ukrudtsmiddel, insektmiddel og svampemiddel
  • Men bruger pesticider i haver, på marker, i plantager og gartnerier, men brugen af sprøjtemidler har en negativ påvirkning af miljøet
  • Sprøjtemidler rammer dyr og planter, men grundvandet tager også skade

Cannabis må fra december 2018 dyrkes med pesticider

Førhen lød loven om forsøgsordningen med medicinsk cannabis på, at “det skal være dyrket i henhold til god landbrugspraksis og uden anvendelse af pesticider.” Den nye lovændring betyder dog, at “uden anvendelse af pesticider” udgår, og det er langt fra alle, der er tilfredse med dette.

18. december 2018 blev det således vedtaget, at cannabis til brug i medicinsk regi må dyrkes ved brug af pesticider. Du kan se den fulde lov her.

Sundhedsministeren er ikke tilfreds

Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby ser dog ikke den nye lov som udelukkende positiv, og hun håber derfor, at de danske landmænd hurtigst muligt kommer i gang med dyrkningen af cannabis – økologisk og uden sprøjtegift. Hendes ambition er nemlig, at medicinsk cannabis i Danmark skal være pesticidfrit.

Hvis du vil undgå pesticider i medicinsk cannabis, må du derfor sørge for at læse op på produktet på forhånd. Du kan også vælge at købe din cannabisolie på nettet, så længe denne indeholder under 0,2 procent THC og er købt i udlandet. Det danske firma Nordic Oil forhandler CBD-olie, som er dyrket på hampplanter, der er økologisk certificerede.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis falder på et tørt sted – det viser nye tal

By Rasmus on January 15, 2019 in Medicinsk Cannabis

Den første januar 2018 trådte en fireårig forsøgsordning i gang. Forsøgsordningen involverer, at patienter nu kan få adgang til nye cannabisprodukter, som før ikke var tilgængelige. Samtidig er der ikke samme restriktioner på, hvem der kan få medicinsk cannabis. En læge kan i princippet udskrive medicinsk cannabis til alle, men har dog ikke pligt til det.

Og tal viser, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis falder på et tørt sted, for mange flere efterspørger medicinsk cannabis, end man havde forventet.

207 patienter efter bare to måneder

Vi starter med at gå lidt tilbage i tiden. Vi dykker nemlig ned først i marts i 2018. 207 danskere har indtil videre fået en recept på medicinsk cannabis, som er en del af den nye forsøgsordning. Og det er altså blot efter to måneder med den nye ordning. Ordningen, der skal strække sig over fire år, er altså kommet mere eller mindre flyvende fra start.

Men det er dog ikke helt uden problemer, for ingen læger er tvunget til at udskrive medicinsk cannabis, og det er noget, som flere patienter er utilfredse med. Men på dette tidspunkt er antallet af læger, der udskriver cannabissen stigende – ja, faktisk har hele 78 læger udskrevet det i løbet af ordningens første 2 måneder.

Lad os så lige gå lidt længere frem i tiden. Nu er vi oppe ved september 2018, og efterspørgslen på medicinsk cannabis har vist sig at være overvældende.

Nyere tal er endnu mere overvældende

Datoen hedder nu september, og antallet af patienter, der har fået udskrevet medicinsk cannabis, er vokset til 628 personer. Og det er endda under, hvad det egentlig tal burde være – det tal dækker nemlig blot de første to kvartaler af 2018.

Antallet af læger, der har udskrevet medicinen, er ligeledes vokset, og i stedet for at være 78 er det nu oppe på 186.

Og her skal det lige siges, at Sundheds- og Ældreministeriet havde forventet, at der i hele 2018 ville være 500 patienter, der benyttede sig af ordningen. Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby er kun positiv over, at så mange benytter sig af ordningen. Ser man til Lægeforeningen, er stemning dog en anden. Her har man fra start været skeptisk over for at implementere cannabis i medicinsk regi, og den skepsis holder stadig stik. Der er dog flere og flere læger, der bliver positive stemt over for medicinsk cannabis, hvilket også afspejler sig i ovenstående tal.

Det kan dog være svært at få fingrene i en recept til medicinsk cannabis, særligt fordi ingen læger har pligt til at udskrive det. Samtidig er det et krav, at patienten skal have prøvet en lang række andre alternativer. Og med det alternativer følger også bivirkninger. Flere og flere vælger derfor at købe CBD-olie på nettet, hvilket er helt legalt. Du kan købe CBD-olie hos Nordic Oil, der er danske forhandlere med hovedsæde i Tyskland.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Du kender sikkert til medicinsk cannabis – men ved du, hvor cannabissen kommer fra?

By Rasmus on January 15, 2019 in Medicinsk Cannabis

Medicinsk cannabis fylder efterhånden mere og mere i landskaber og i den offentlige debat herhjemme. Og sandheden er, at flere og flere patienter bruger medicinsk cannabis som en essentiel faktor i at komme igennem hverdagen, som ellers havde været præget af smerter. Samtidig er det private marked for CBD-olie også i stor vækst, hvilket sandsynligvis skyldes, at du helt lovligt kan købe olien på nettet uden recept.

Vi kan allerede nu derfor konkludere, at der produceres flere og flere cannabisprodukter. Men for at producere disse produkter skal der selvfølgelig noget cannabis til – syntetisk eller ej, skal det laves et eller andet sted. Så hvor kommer alt det her cannabis fra? Det kan du blandt andet blive klogere på her.

Australien vil dominere markedet for medicinsk cannabis

Sådan skriver Jyllands-Posten i en artikel fra sidste år (2018). Det kommer i kølvandet af, at de australske politikere besluttede sig for at godkende eksporten af medicinsk cannabis. Målet med dette er, at Australien på sigt skal blive verdens førende på området. Og meget tyder da også på, at det bliver en yderst lukrativ branche at træde ind i.

Målet er, at industrien skal være med til at skabe vækst i Australien. Men før projektet for alvor kan tage fart, er det et krav, at der er udbud nok til at Australske patienter kan få leveret medicinen først. Derfor kommer de australske patienter altså også i første række.

I dag er medicinsk cannabis lovligt i Australien, mens cannabis som rusmiddel fortsat er ulovligt. Australien er langt fra det eneste land, der har lovliggjort medicinsk cannabis, men kun få lande har helt eller delvist lovliggjort Cannabis. Disse lande tæller blandt andet Uruguay og nyligt også Canada, mens cannabis er lovligt i visse stater i USA.

Danmark melder sig også på banen

I Danmark er der også mulighed for at blive en del af branchen med medicinsk cannabis, og som et led i forsøgsordningen kan man således søge om tilladelse til at fremstille cannabisprodukter og til at dyrke cannabis.

For at blive godkendt til dette, er der dog en række krav og betingelser, man skal leve op til. Ordningen er mestendels tiltænkt landmænd, men andre har også mulighed for at få en bid af kagen. Ved starten af sidste år (2018) havde 12 producenter fået tilladelse til dyrkning af medicinsk cannabis, og skolelærer Anders Thuen var blandt andet en af dem.

CBD Oil fra Nordic Oil!

3 facts om THC | Vidste du at?

By Rasmus on January 15, 2019 in THC Olie

Når samtaleemnet falder på THC, har langt de fleste en holdning. Men vi kommer alle sammen fra mange forskellige steder, for hvor en kemo-patient måske ser fordelene i at få behandling med medicinsk cannabis med et indhold af THC, kæmper andre for lovliggørelse af cannabis af helt andre årsager.

Uanset hvad dit standpunkt er, er vi sikre på, at du vil finde disse 3 facts om THC både underholdende og oplysende!

1. THC kan gøre dig klogere

THC kan potentielt være med til at stimulere dine hjerneceller til at gro. THC er kendt for at have en række positive virkninger såsom at bekæmpe inflammation samt at reducere stress, kvalme og smerter. Men nu mener forskere, at THC faktisk kan være med til at gøre dig klogere og stimulere væksten af hjerneceller – helt modsat eksempelvis kokain, alkohol og ecstasy. Det viser blandt andet en lille undersøgelse fra Harvard, hvor en række testpersoner fik bedre resultater efter en periode med indtagelse af hash.

2. Du kan ikke dø af en overdosis af hash

Modsat eksempelvis alkohol og andre hårde stoffer, er det faktisk ikke muligt at dø af en overdosis af hash. Dette skal du dog ikke tage som en undskyldning for at prøve, for eftersom hash påvirker både sind og krop, kan du bringe dig selv i farlige situationer. Humlen af det hele er dog, at hash i sig selv ikke kan gøre det af med dig, som det er tilfældet med heroin, kokain og andre hårde stoffer.

3. Den Nordkoreanske regering anser ikke cannabis som stoffer

Meget kan man sige om Nordkorea, og at være tolerant er nok ikke en af de ting, man kan sige – men faktisk er de langt mere tolerante over for cannabis, end vi er herhjemme. Men det er dog svært at afgøre, om historierne fra turister, der efter sigende skulle kunne købe hash på åben gade, holder helt vand – det kunne eksempelvis være, at de købte hamp og ikke hash.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Straffen for hashkørsel er blevet mildere

By Rasmus on January 15, 2019 in THC Olie

Blev du taget med hash i blodet førhen, var det underordnet, hvor høj procenten var – konsekvensen var altid den samme = et mistet kørekort. Men det koster dig ikke nødvendigvis kortet længere, hvis man blot bliver taget med en lille del hash (THC) i blodet. Folketinget har nemlig indført en ny bagatelgrænse, der gør det billigere for bilister at køre med en vis procentdel THC i blodet.

Det gamle system er blevet taget under kærlig hånd

Der var enighed blandt politikerne om, at det gamle system var forældet. Og resultatet er, at det bliver lempeligere for bilister, der bliver taget med en lille del hash i blodet. Det betyder, at du ikke partout får frataget dit kørekort, selvom dette dog stadig er en mulighed.

Den nye aftale indeholder fire niveauer, hvor koncentrationen af THC i blodet er det, der afgør straffens størrelse. Sådan skriver DR i en artikel fra 2016. Det betyder altså, at der nu kun straffes, hvis bilisten er så påvirket, at han eller hun er til fare for trafikken.

Få et overblik over de nye regler

Straffen for at køre med THC i blodet varierer efter, i hvor stor grad man er påvirket. Det betyder, at man ved at køre med hash i blodet kan risikere alt fra et klip i kørekortet til ubetinget frakendelse af kørekortet. Herunder kan du den nye inddeling, der trådte i kraft fra d. 15. december 2017.

  • Bliver bilisten taget med et THC-indhold pr. liter blod svarende til en promille på 0,2, er der ingen straf
  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,2 – 0,5, resulterer dette i en bøde på en halv nettomånedsløn samt et klip i kørekortet
  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 0,5 – 1,2, vil bilisten få en bøde svarende til én nettomånedsløn samt betinget frakendelse af kørekortet i mindst 3 år
  • Har bilisten et THC-indhold pr. liter blod svarende til promille 1,2, resulterer dette i tre års ubetinget frakendelse af kørekortet samt én nettomånedsløn i bøde.

Førhen har der været mange sager med folk, der er blevet taget flere dage hvis ikke flere uger efter, de har indtaget hash. Men fordi der førhen var en nultolerance, betød selv den mindste procentdel, helt ned til 0,001 milligram THC per liter blod en frakendelse af kørekortet samt en bøde svarende til en nettomånedsløn. Dette har været et større problem, da THC kan spores i blodet på til tre uger efter – og altså lang tid efter, at rusen har aftaget.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Danmark på verdenskortet: Danmark har den stærkeste hash i Europa

By Rasmus on January 15, 2019 in THC Olie

Danmark er ikke længere nummer et på listen over verdens lykkeligste lande. Ja, faktisk måtte vi i 2018 se os overhalet af både Finland og Norge, omend vi indtager en flot tredjeplads. Til gengæld har vi fået Danmark på Europa-kortet af en helt anden årsag – Danmark er nemlig det land i Europa, der har den stærkeste hash. Om det er noget, vi bør stolte af, vil vi lade være op til den enkelte.

I stedet kan du herunder blive klogere på, hvor den hash, der bliver solgt i Danmark, kommer fra – og hvordan det påvirker dig.

Hash i Europa: Danmark, Frankrig og Belgien fører

I Danmark sælges den stærkeste hash i Europa. Den hash, der sælges herhjemme i lille Danmark, har i gennemsnit et indhold på 29 procent THC, som er det euforiserende stof i hash. På andenpladsen kommer Frankrig, hvor THC-indholdet er på 20,7 procent, mens Belgien indtager tredjepladsen med 19,2 procent – så der er alligevel et godt stykke fra bare første- til andenpladsen.

I den anden ende af skalaen ligger Malta, som har den svageste hash med et indhold på blot 7,25 procent THC. Det viser en undersøgelse fra 2016 udarbejdet af EMCDDA.

Så hvad er årsagen til, at hashen er så stærk herhjemme? Ifølge misbrugsekspert Henrik Rindom skyldes det, at der er stor efterspørgsel på det danske marked. Sammenlignet med USA er der her langt større efterspørgsel på pot, mens “vi” herhjemme i højere grad køber hash på skunk, som har det højeste indhold af cannabinololie.

Det skyldes øjensynligt, at der ikke er nogen kvalitetskontrol på hash i Danmark. Det har man eksempelvis i Holland, hvor man kan få både kvalitetstestet og kvantitettestet sin hash.

Hvilken effekt har hash på kroppen?

Hash indeholder en række stoffer, der hedder cannabinoider. Disse cannabinoider går ind og påvirker en række receptorer i hjernen, og det er derfor, at hash kan gøre, at man føler sig “høj” – men det er også derfor, at man bruger både det euforiserende THC og det ikke-euforiserende CBD i blandt andet medicinske sammenhænge. Dette gør man, fordi disse cannabinoider er antiinflammatoriske og ydermere kan påvirke både humør og smertefølelse. Både THC og CBD er nemlig smertelindrende og kvalmereducerende.

CBD-olie bruges af mange til blandt andet smertelindring, og modsat THC er det ikke ulovligt. Du kan blandt andet købe CBD hos firmaet Nordic Oil.

Vil du gerne vide endnu mere om THC? Så finder du her en større guide til hash og THC, hvor du blandt andet kan læse mere om, hvordan hash påvirker kroppen.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Hashen er blevet stærkere – betyder det flere psykoser?

By Rasmus on January 15, 2019 in THC Olie

Ifølge Sundhedsstyrelsens årsrapport fra 2015 er dansk hash blevet tre gange mere potent i løbet af de sidste 20 år. Sådan skriver DR i artiklen “Stærkere hash betyder flere psykoser”. Deres pointe underbygger de tilmed i en anden artikel, hvor styrken på hash i dag sammenlignes med hash for 50 år siden.

At hash er blevet stærkere kan ifølge professor i psykiatri ved Københavns Universitet være til grund for, at der også er sket i stigningen af folk, der bliver diagnosticeret med en psykose. Faktisk passer tallene næsten for godt sammen, for ligesom styrken af THC i hash er tredoblet, så er antallet af hashpsykoser det også.

Hvad er en hashpsykose?

En hashpsykose er en af de bivirkninger, der kan opstå ved hashrygning. Det er en tilstand, hvor personen kan opleve verden som uvirkelig, og det kan resultere i større eller mindre grader af vrangforestillinger.

I Danmark er der omkring 250 tilfælde af hashpsykoser årligt. Psykosen opstår under rusen eller i løbet af to uger efter, at man har indtaget hash. Psykosen kan vare i helt op til 6 måneder. Men det stopper ikke her, for omkring halvdelen af de danskere, der har haft en hashpsykose vil i løbet af fem år efter få diagnosticeret skizofreni. Se Sundhed.dk for mere info.

Psykoser er noget, man bør tage alvorligt, men…

Okay, det lyder ret farligt med det psykoser der. Men er det nu så farligt, som det opstilles til at være? Svaret er både ja og nej. For en hashpsykose er bestemt ikke noget, man bør tage let på. Til gengæld er det langt fra alle, der er disponerede til at udvikle en psykose. Faktisk er det kun en alvorlig bekymring, hvis man i forvejen er disponeret til det, fordi man lider af psykiske sygdomme som eksempelvis skizofreni. Derfor er spørgsmålet da også, om de ovenstående tal skyldes, at hash resulterer i skizofreni, eller om en eventuel psykose gør patienten og/eller den givne læge opmærksom på skizofreni – som måske havde været der i forvejen. Alt det kan du læse mere om i dette studie.

THC kan nemlig også mange gode ting, og det bruges blandt andet til behandling af en række sygdomme. Herhjemme kan man i nogle tilfælde få ordineret medicinsk cannabis med et indhold af THC, selvom dette dog som udgangspunkt ikke gives til patienter, som førhen har været i et hashmisbrug, har diagnosticeret skizofreni eller på andre måder har en skrøbelig psyke.

I dag tyr flere i stedet til CBD-olie, som kan købes online hos blandt andet Nordic Oil. CBD giver ikke de samme bivirkninger, men har mange af de samme behandlingsmuligheder som THC i forbindelse med sygdomme og lidelser.

CBD Oil fra Nordic Oil!