Regler for dyrkning af medicinsk cannabis

By Rasmus on January 14, 2019 in Medicinsk Cannabis

Inden for de senere år er medicinsk cannabis blevet mere og mere populært. Ikke nok med at flere patienter efterspørger det – og har gjort det i årevis – så er lovgivningen på området blevet ændret flere gange siden 2011, hvor det første medicinske cannabisprodukt i 50 år blev lovliggjort i Danmark.

I januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning i kraft herhjemme, hvilken giver mulighed for en række patientgrupper at få ordineret medicinsk cannabis til behandling af deres sygdomme. Dertil blev der i juni 2018 gennemført en ændring af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, hvorfor der nu tillades et indhold på 0,2% THC i cannabisolie – noget der bl.a. kan købes online hos Nordic Oil.

Alle disse ændringer kommer en masse patienter til gode hver eneste dag, og der hersker da heller ikke længere nogen tvivl om, at medicinsk cannabis har mange gode egenskaber. Men er vi nået dertil, hvor man selv må dyrke medicinsk cannabis i baghaven? Ikke helt endnu.

Sådan lyder lovgivningen på området

Det er tilladt at dyrke cannabis til fremstilling af medicinsk cannabis, såfremt du har en tilladelse til dette. Du må derfor ikke bare gå ud og plante nogle hampplanter i din baghave og dyrke cannabis til eget forbrug.

Lægemiddelstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at det som en del af den 4-årige forsøgsordning er muligt for virksomheder at søge om tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.Det er primært danske landmænd, som nu har mulighed for at dyrke cannabis til medicinske formål, men der findes enkelte undtagelser; bl.a. har en folkeskolelærer fået sin ansøgning godkendt.

Ansøg om at blive godkendt til produktion af medicinsk cannabis

Der findes en lang række af krav og betingelser, som skal være opfyldt og overholdt, før man som privatperson kan blive godkendt til fremstilling af medicinsk cannabis. Disse er udstedt af Lægemiddelstyrelsen og skal være med til at sikre, at der fortsat haves fuld kontrol samt overblik over cannabisproduktionen i Danmark, så dette ikke løber løbsk.

Ved ansøgning skal du gøre rede for følgende:

 • Hvilken planlagt dyrkningsmetode, du har
 • Hvordan du vil sikre rent udstyr og hygiejne
 • Kvalitet af planterne
 • Hvilke frøsorter, du ønsker at bruge
 • Hvordan du vil opbevare høsten (under rette temperaturer og forhold)
 • Hvordan du vil undgå skadedyr
 • Hvordan du vil sikre, at andre ikke får adgang

Ønsker du at vide mere om ansøgningsprocessen og kriterierne, som skal være opfyldt, så har Lægemiddelstyrelsen samlet en oversigt over alt den nødvendige information omkring tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Cannabis sativa og cannabis indica – sådan kender du forskel

By Rasmus on January 14, 2019 in Medicinsk Cannabis

Cannabis har en historie, der går mange år tilbage – faktisk flere tusinde år. Og allerede dengang blev cannabis brugt som både medicin og rusmiddel. Det ændrede sig dog i 1961, hvor cannabisforbuddet trådte i kraft. Som følge af dette blev plantens medicinske egenskaber afskrevet. Men tiderne ændrer sig – og heldigvis for det!

De ekstrakter der anvendes i medicinsk cannabis, kan overordnet set inddeles i to sorter: cannabis sativa og cannabis indica. Selvom der findes forskellige krydsninger mellem de to, så er disse de overordnede. Begge sorter indeholder forskellige cannabinoider, og de påvirker virkningen af det endelige produkt – noget denne artikel vil komme nærmere ind på.

Hvad kendetegner cannabis sativa?

Sativa-sorten kan kendes på dens høje og slanke udseende, hvor den har smalle, savtakkede blade. Det er den mest udbredte sort, og derfor forbinder vi i Danmark netop denne med hampplanten. Heraf går den i daglig tale også under navnet “almindelig hamp”.

Planten anvendes bl.a. til produktion af de euforiserende stoffer hash, marihuana, skunk og pot, men den er også en vigtig del ved fremstillingen af medicinsk cannabis og cannabisolie.

Når folk taler om at “være høj” grundet euforiserende stoffer, så kan dette kædes sammen med sativa-sorten, da denne kan påvirke ens følelser og sind. Det skyldes, at sativa ofte har et højere indhold af cannabinoiden THC sammenlignet med CBD og CBN.

Det kan sativa-sorten anvendes til

Sativa-sorten har mange forskellige egenskaber. Den kan bl.a. anvendes til behandling af:

 • Depression
 • Hovedpine og migræne
 • Muskelsmerter og kroniske smerter
 • Kvalme (eksempelvis i forbindelse med kemoterapi)
 • Appetit

Der findes dog mange flere egenskaber for sativa-sorten alt afhængigt af, hvordan planten behandles, og hvilket slutprodukt der er tale om.

Cannabis indica – alt du skal vide

Cannabis indica adskiller sig fra sativa-sorten ved at være kort og mere tæt. Dens blade er brede og dybt savtakkede, og den vokser i tætte og kompakte blomster, som til forveksling godt kan ligne en hel busk. Endeligt er indica-sorten mere mørk i farven sammenlignet med sativa.

Det kan indica-sorten bruges til

Ligesom sativa-sorten har cannabis indica også mange anvendelsesmuligheder. Den har bl.a. en positiv indvirkning på:

 • Søvnløshed og dårlig søvn
 • Kroniske smerter
 • Angst og depression
 • Appetit
 • Kvalme
 • Spasmer

Igen findes der mange flere egenskaber for indica-sorten også, hvor disse afhænger af, hvordan planten behandles, og hvilket slutprodukt der er tale om.

Ny lovgivning tillader brug af cannabis til medicinske formål

I 50 år har det ikke været lovligt at anvende cannabis til medicinske formål i Danmark – men det er der gennem de sidste otte år blevet lavet om på.

Siden 2011 har det været muligt at få ordineret medicinsk cannabis gennem ens læge, mens der den 1. januar 2018 trådte en 4-årig forsøgsordning i kraft, som giver flere patienter mulighed for at bruge cannabisprodukter til behandling af sygdomme. Endeligt trådte en ny ændring i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer i kraft, hvilken tillader køb af cannabisolie på internettet til egen brug, hvilket blandt andet er muligt på www.nordicoil.dk.

CBD Oil fra Nordic Oil!

Sådan kender du forskel på medicinsk cannabis og CBD

By Rasmus on January 14, 2019 in Medicinsk Cannabis

Du er måske tidligere blevet forvirret over, hvorvidt medicinsk cannabis og cannabidiol (CBD) er det samme eller ej – og det er der en god grund til! Alt efter hvem du spørger, får du et ofte et forskelligt svar tilbage igen; Lægemiddelstyrelsen vil give dig ét svar, men går du i stedet til forhandlere af medicinsk cannabis eller CBD, så vil deres svar højst sandsynligt afvige fra Lægemiddelstyrelsens. Men hvem har så ret?

Vi har i nedenstående artikel forsøgt at skære det ud i pap, så du ikke længere vil være i tvivl om forskellen på de to. Dertil uddyber vi, hvorfor forvirringen er opstået.

Øverst i hierarkiet finder du medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis er en fællesbetegnelse for en lang række af cannabisprodukter, som alle anvendes som et lægemiddel. Den står derfor øverst i hierarkiet, om man vil, som en form for overkategori. Dertil findes forskellige underkategorier af produkter, som alle er knyttet til medicinsk cannabis:

 • Tørrede cannabisblomster
 • Cannabisolie (alle former for ekstrakter, der er udvundet af cannabisplanten)
 • Cannabiskapsler
 • Cannabistabletter
 • Cannabismundhulespray
 • THC-olie
 • CBD-olie
 • Lignende olier som CBN, CBG osv…

Det er også denne betegnelse, som Lægemiddelstyrelsen anvender, og du kan derfor betragte den som “den officielle” definition. Altså dækker medicinsk cannabis over alle de produkter, som indeholder dele af cannabisplanten, eller aktive stoffer fra cannabisplanten, hvad end de er naturlige eller syntetisk fremstillede, og som anvendes til medicinsk brug.

Medicinsk cannabis dækker derfor over alle receptpligtige cannabisprodukter, som kan fås på godkendte apoteker herhjemme. Dertil dækker betegnelsen også over de CBD-olier, som kan købes på internettet hos eksempelvis Nordic Oil.

Hvorfor denne forvirring?

Man kan spørge sig selv, hvorfor der hersker så megen forvirring på området? Hvorfor anvender vi ikke alle bare definitionen, som Lægemiddelstyrelsen arbejder ud fra? Der findes desværre ikke ét rigtigt svar på dette.

Forklaringen skal nærmere findes i, at mange vælger at tage andres definitioner, forkortelser og oversættelser til sig. Dermed ender det hurtigt ud i alt for mange definitioner, der alle dækker over det samme, og deraf opstår der forvirring over noget, som ellers var ganske simpelt.

Se bare på CBD-olie og cannabisolie. Selvom hovedparten, inklusive os, mener, at cannabisolie er en fællesbetegnelse for både CBD-olie og THC-olie, så findes der flere virksomheder, som i stedet er af den opfattelse, at cannabisolie er forskelligt fra en CBD-olie, da de mener, at indholdet af THC i cannabisolie er højere end CBD.

Lær at skelne mellem produkterne

Holder du dig blot til den ovennævnte definition af cannabisolie, så kan du vide dig sikker på, at du både taler om CBD-olie og THC-olie. Dertil giver det næsten sig selv, at forskellen mellem CBD-olie og THC-olie afhænger af, om CBD eller THC udgør den største mængde i olien.

Dog er definitionen i sig selv ikke så vigtig, for i Danmark kan du kun købe CBD-olie uden recept. Deraf ved du, at der ved receptpligtige cannabisolier, hvor indholdet af THC er højere end 0,2%, er tale om medicinsk cannabis og ikke en almindelig CBD-olie.

CBD Oil fra Nordic Oil!